♥♥♥عــــــاشـــفانهـ هــــا♥♥♥

♥♥♥تنهــــا به رســـم دل عـــاشــقم♥♥♥بــرایــ توییــ کــه عاشـــقانه دوســـتتـــ دارمـ♥♥♥

♥♥♥عــــــاشـــفانهـ هــــا♥♥♥

♥♥♥تنهــــا به رســـم دل عـــاشــقم♥♥♥بــرایــ توییــ کــه عاشـــقانه دوســـتتـــ دارمـ♥♥♥

♥♥♥عــــــاشـــفانهـ هــــا♥♥♥

کسی را دارم که اینقدر برایم کسی هست
که نگاهم دنبال کسی نیست
و این را هزاران بار فریاد می زنم
که دیگر کسی به چشمانم نمی آید ...
و هیج نگاهی دلم را نمی لرزاند ...
تنها یک نفر است که همانند گنجینه ای گرانبها در دلم جای گرفته،
انسان که سهل است ...
وجودش را به دنیا هم نمی دهــم
♥♥♥just for mylove♥♥♥

آخرین نظرات
  • ۶ خرداد ۹۵، ۱۹:۴۴ - .. آنـه ..
    :///////////

♥♥♥آغامون این شکلیه♥♥♥

پسر باید وحشی باشه لپت روگازبگیره...😁😂
پسر بایدبه خانومش بگه یامن میرسونمت خونه یا هیچکس..😡
توماشین که نشست پیش من کلش مثه پنکه نچرخه...🚗
تو فیسبوک و تلگرام غلط اضافی کنه کلشومیکنم...😱
همیشه بستنی بخره...🍦
گازت بگیره...😁
شهربازی ببرتت...🎳
قیافش مردونه باشه...👨
جدی باشه...👷
فقط واسه خودت بخنده..💑
فقط قوربون صدقه توووووو بره...💏
بذاره بازوشو گازبگیری...💪
توووو برف ببرتت بزور بهت بستنی بده...ببرتت برف بازی...❄️⛄️
بگه فقط تو باید لباسامو انتخاب کنی..👔👕
لباسش موقع عکس گرفتن رژی شد نزنه سرت. بگه فدایه تار موت عشقم...💄
بذاره موقع بازی چشاشوبگیری واون ببازه...👏
بهت بگه غلط میکنی بی من باشی...👆
وقتی بهش میگی دوسش داری بگه عروســــــــــک خودمی....💓💕
توروواسه بدنت نخواد فقط وفقط خودت...👌
توخیابون بغلت کنه وبه همه بفهمونه مال اونی...❤️

♥♥♥عشقم کی میشه؟؟؟♥♥♥

+ آقامون ؟ 🙈
- هوم ؟
+ آقامووون ؟؟؟؟ 😍
- هوووووم ؟؟؟
+ میگماااا من لالام نمیبره 😌
- ( با صدای دو رگه از خواب ) سرت که رو سینمه موهاتم ناز کردم بگیر بخواب دیگه 😴
+ نچ خوابم نمیبره 😔
- ( با چشمای بسته ) اصلاً فکرشم نکن !!!
+ فکرِ چی رو ؟ 😳
- همونی که تو اون سرِ کوچولوته 😏
+ موخواااااااام 😭
- بگیر بخواب فردا باید برم سرکار 😒
+ ( با قهر روشو بر میگردونه ) باشه 😔
- باشه حالا فقط یه بوس بازیه کوچولو 😉
+ نیمیخوام دیگه 😞
- مگه دست توئه ؟ چرا سرت رو سینم نیس ؟ 😠
+ نیمیخوام بذارم 😔
- برگرد سره جات زوووود 😡
+ باشه خو هاپووو 😰
- قهری که باش ، ناراحتی که باش دفعه آخرته موقع خواب از بغلم جدا میشی ، حالیت شد ؟ 😡
+ اوهوووم 🙈
- بخواب 😴
+ گفتی یه بوس بازی کوچولو 😠
- مگه قهر نیستی ؟ 😒
+ قهرم باشم قهرم باشی دفعه آخرته منو موقع خواب بوس نمیکنیااا ، حالیت شد ؟ 😡
- آخ قربونت برم من کوچولو موچولوی من ادای منو در میاری ؟ 😄

♥♥♥مرد باس زن ذلیل باشه♥♥♥

👱تـــــوله جـــونـــم پاشو اخـــه😫
👩😴😴😴
👱پاشــــــــــــــــــــــــــــو
👩واے چیشده؟ زلزله اومده؟ سیل اومده؟ 😱
👱تا زلزله و سیل نیاد تــو بیدار نمیشے ڪ؟
👩نخیــــر🙄بذا بخوابــــــــم
👱مثلا زن گرفتیم برامون صبحونه و نهار و شام درست کنه بد تر خودشم سربار شده😏
👩چــــــــــــے گفتی؟ 😡چمدون منو بیار میرم خـــونه بابام🚶
👱واے خانومم عشقم ببخش شوخے بود
👩اخرین بارت بـــاشه از این شوخیا میکنی😐

♥♥♥دختر باســ♥♥♥

دختر باس با نمک و خنگ باشه ..💜
وقتی اقاش بهش میگه :
بشین اینقد شلوغ نکن ! 💑
زل بزنه تو چشای اقاش ..👀
دستشو بزنه به کمرش بگه نمیخوااااام .. ! 😱
کلی خاطر خواه داشته باشه ..😊
ولى فقط عزیز دل یه نفر باشه ..💏
همینجوری الکی گوشیشو تو ماشین عشقش جا بزاره ،

تا عشقش بفهمه کسی جز اون تو زندگیش نیست ..👔💍
یک و نیم متر زبون داشته باشه ..😝 :| .
تـا جـوری جوابـتـو بده که فـقـط بتونی نگاش کنی ..😊😉 :| .
باید وقتی اقاش با دوستاش بیرونه خوشی رو بهش کوفت کنه .. 😜😄
خُل و دیوونه باشه ..☺️
جوری که آقاش بگه خدا منو از دست این دیوونه نجات بده ..😷😍 :-D
لوس و حسود باشه و هی قهر کنه ..😏
لوس حرف بزنه ..😘
اگه عاشقت باشه هر 2 دقیقه یه بار بگه ..

💕 هم شیطون باشه هم خانوم ..💖

حرص درار باشه ، لجباز باشه ، دلبر باشه ..💋
موهاش بلند و مشکی باشه ..💓
دختر باس حساب آقاشو بذاره کف دستش ..💪

♥♥♥تا تو باشی به #من دروغ نگی♥♥♥

👨بیـــــا چنـد تا فیلم گرفـتم با هم #ببینیـم💿
👧واســـا #چیپس بیارم
👨الـــان #ناهار خوردی آخه😐
👧ایـــــش #نمیخورم اصن.😒
👨خخخ بخور #نفسم😂
👧باجی😁
👨کدومــو بزارم #ببیـنیم؟😋
👧إ إ إ ببیـن #چیـزه من من خیلی خوابم میاد.یکم برم #بخوابم🙊
👨إ کجـا توله سگ.بیـا مگه از فیلم #ترسناک میترسی؟😈
👧ایـــــش #نخیرم فقط خستم😕
👨خـــو اگه #نمیترسی پس بیا بشین😁
👧بـاشــــــــــه😡
👨آفرین #خانومم😂
👧جیــــــــــــــــــــغ😭
👨توله تازه اولشه چرا #جیغ زدی اخه😳
👧الکـــــی گفتم. #میترســـــم😭
👨تا تو باشی به #من دروغ نگی😂

♥♥♥دوست داشتن یعنی♥♥♥

●` دوست داشتن یعنی: ❤️
+ بفهمی چرا ناراحته 😔
_ بفهمی چرا تو خودشه 🙄
+ بفهمی چرا کم حرف شده 😣
●` دوست داشتن یعنی: ❤️
+ بتونی خوشحالش کنی 😍🍃
_ ببریش خرید تا ناراحتیش یادش بره 🙆👫
+ به حرفش بیاری 😄
_ و بشه همون شیطونکی که بود ☺️💋
●` دوست داشتن یعنی: ❤️
♡ با رفتارت نشون بدی که دوستش داری 😍🙈

♥♥♥بهــــــــــترین شـــــب♥♥♥

بهــــــــــترین شـــــب زنـــــدگے واســـــہ 1 "دخــــــــــتر" شــــــــب
عروسیــــــــش ڪـــنار عشـــــقشہ ! !

ولــــــــــــــــــــے
واســـــہ 1 "پـــــسر" اون شبــــــــــے هســـــت ڪہ بــا یـــــہ
دســــته گـــــل ، زنـــــگ در خــــــــــونہ عشقــــــشو میــــــــــزنہ
واســـــہ خـــواســــــــــتگارے! ! !
ایــن  2 "شـــب" رو واســـہ تـــڪ تڪتــــون آرزومـــیکنـــــم😍😜

♥♥♥اهاىــ♥♥♥

اهاى #تنها دلیل زنده بودنم ..💙
تو رو که دارم ..💑
#دنیا مال منه ..😍
دیگه آرزویی ندارم ..👀👑
همه ى آرزوی من ، همیشه با تو بودنه ..💏
صدای تپشای #قلبم ..❤️
هنوز باور نمیکنم که #عاشقم ..💖
هنوز باور نمیکنم که بدون تو #هیچم ..😔
اگه تو نباشی ...😥
آره #عزیزم ! 😞
#میمیرم ..😖
تو رو که دارم #عشــقــو با تـمام وجودم حس میکنم ..💕
لطافت عشقو لمس میکنم ..💝
واسه چند لحظه ..😊
نفسو تو سینَم حبس میکنم ..💓
و یه نفس داد میزنم : 💪
#خانومم با تمام وجودم دوست دارم.. 😍😘

R&N

♥♥♥خوشبخت ترینم♥♥♥

خوشبخت ترینم چون تو رو دارم
تویے ڪہ حتےفڪر ڪردڹ بهت
قلبمو گرم میڪنہ تو رو با
همه دنیا هم عوض نمیڪنم
هیچوقت اینقدر آرامش نداشتم
محبوب قلبم دوستت دارم

♥♥♥خدا التماست میکنم♥♥♥

•| وَقْتیـ بـا تـو اَمْـ 👫
•| مَنْـ یهـ آدَمِهـ دیگَمْـ 🙊
•| وَقْتیـ تـو بـا مَنے 💑
•| مَنْـ تـو یـهـ عالَمهـ دیگَم 😍